“Здравноосигурителен фонд Медико – 21” АД получи разрешение за нов здравноосигурителен пакет

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде разрешение на “Здравноосигурителен фонд Медико – 21” АД, гр. София, да предлага здравноосигурителен пакет „Стоматологична помощ”.

Пълния текст на решение 165 може да намерите в раздел „Документи”.