КФН открива „електронна гореща линия” за информация за небанковия финансов сектор – hotline@fsc.bg

Електронната  „гореща линия” – hotline@fsc.bg – е услуга, която КФН предоставя на широката публика с цел максимално улеснение на потребителите при търсене на нужната им информация. На адрес hotline@fsc.bg  гражданите могат да отправят запитвания за дейността на комисията, за капиталовия, застрахователния и осигурителния пазар.  Екип от специалисти има за задача да предоставя нужната информация в кратки срокове.
Желанието на КФН е да улесни в максимална степен достъпа до информация за небанковия финансов сектор, като потребителите могат да изберат най-подходящия и удобен за тях начин –  по електронен път – като отправят запитване на адрес hotline@fsc.bg, по телефон –  0900 32 300 – или като посетят информационния център в сградата на КФН.

Едновременно с това от днес гражданите могат да се запознаят с актуализираната версия на раздел „Въпроси и отговори” на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg. Новият раздел съдържа интересна и полезна информация за принципите и механизми на работа на капиталовия, застрахователния и осигурителния пазар, за ролята на надзорната институция, за основните продукти и услуги. В разделите „Из практиката” са предоставени отговори на най-често задаваните и интересни въпроси на граждани.