Три нови дружества са вписани в регистъра на застрахователните брокери

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрения, с които вписа: 

„БРОКЕР ИНС ГРУП” ООД, гр. Враца,
„АРКАДИЯ СИЛВЕР” ЕООД, гр. Драгоман,
„ИНТЕЛ К” ЕООД,  гр. София,

Пълния текст на решенията 1327, 1336 и 1337 може да намерите в раздел „Документи”.