„ТРЪСТ ИНВЕСТ КО” ООД е вписано в регистъра на застрахователните брокери

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрение, с което вписа  „ТРЪСТ ИНВЕСТ КО” ООД, София, в регистъра на застрахователните брокери.
Решение 1619 може да намерите в раздел „Документи”.