“Ти Ес Ен Брокърс” ООД, Варна, „Докрис” ООД, София, „Лайнс Брокер” ООД, София, са вписани в регистъра на застрахователните брокери

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрения, с които вписва  в регистъра на застрахователните брокери:

“Ти Ес Ен Брокърс” ООД, Варна,
„Докрис” ООД, София,
„Лайнс Брокер” ООД, София.
Пълния текст на решенията 721, 723 и 724 може да намерите в раздел „Документи”.