“ТЕХАРТ” АД /н/ се задължава да представи в КФН годишен отчет на дружеството за 2004 г.

  

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи “ТЕХАРТ” АД /н/, гр. Мизия,  да представи в Управление "Надзор на инвестиционната дейност" на КФН  годишен отчет на дружеството за 2004 г.

Пълния текст на решение 400 може да намерите в раздел "Документи".