Свобода Тошева е одобрена за ръководител на специализираната служба за вътрешен контрол на ЗАД “Ай Ен Джи” – клон София

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрение на Свобода Тошева за ръководител на специализираната служба за вътрешен контрол на ЗАД “Ай Ен Джи” – клон София.

Пълния текст на решение 65 може да намерите в раздел „Документи”.