Светла Несторова-Асенова е одобрена за член на Съвета на директорите на Здравно-осигурително дружество „БУЛСТРАД ЗДРАВЕ” АД

Емил Атанасов, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление "Застрахователен надзор", взе решение, с което се одобрява Светла Несторова-Асенова за член на Съвета на директорите на Здравно-осигурително дружество "БУЛСТРАД ЗДРАВЕ” АД.
Решение № 233-ЗОД/13.04.2010 г. може да бъде намерено в раздел "Административни документи".