Стоян Мавродиев се срещна с Бил Клинтън и Уесли Кларк във Виена

Председателят на Комисията за финансов надзор Стоян Мавродиев посети втория годишен международен форум, организиран от Центъра за глобален диалог и сътрудничество във Виена. В качеството си на единствения участвал в събитието представител на българска държавна институция, той проведе срещи с президента Клинтън, генерал Уесли Кларк, доктор Клаус Райдл, президент на Австрийската Централна  Банка, както и с управителното тяло на Катарския инвестиционен фонд, начело с неговия президент – професор Ал Меер. Обсъдени бяха редица възможности за привличане на чужди инвестиции у нас, които да генерират приходи за бюджета на България в размер на над 100млн. евро, чрез които ще бъдат създадени нови работни места. Бяха изнесени презентации на предложенията, с които Председателят на КФН се запозна подробно на специално организирани за целта срещи. Господин Мавродиев каза: ‘’ Поемам ангажимент да представя на премиера Борисов набелязаните идеи и възможности за инвестиции в България, като лично ще предам посланията”.  С президента на АЦБ  Стоян Мавродиев обсъди проблемите в Еврозоната – гръцката криза, финансовата стабилност в ЕС, както и други макроикономически теми.

Председателят на КФН изслуша с интерес речите и дискусиите на официалните панелисти на събитието – Владимир Каварич, министър на икономиката на Черна Гора, Анатолий Карпов, първи заместник – председател на Комитета за естествени ресурси и екология към държавната Дума на Русия, Джил Чичестър – президент на Европейския енергиен форум, както и на доктор Клаус Райдл – президент на Австрийската Централна Банка. В програмата се откроиха и посланията на премиера на Зимбабве, както и на вицепремиера на Косово. Конференцията завърши с официална церемония по награждаване, предшествана от  заключителна реч на Бил Клинтън. 

Стоян Мавродиев се срещна с Бил Клинтън и Уесли Кларк във Виена

Председателят на Комисията за финансов надзор Стоян Мавродиев посети втория годишен международен форум, организиран от Центъра за глобален диалог и сътрудничество във Виена. В качеството си на единствения участвал в събитието представител на българска държавна институция, той проведе срещи с президента Клинтън, генерал Уесли Кларк, доктор Клаус Райдл, президент на Австрийската Централна  Банка, както и с управителното тяло на Катарския инвестиционен фонд, начело с неговия президент – професор Ал Меер. Обсъдени бяха редица възможности за привличане на чужди инвестиции у нас, които да генерират приходи за бюджета на България в размер на над 100млн. евро, чрез които ще бъдат създадени нови работни места. Бяха изнесени презентации на предложенията, с които Председателят на КФН се запозна подробно на специално организирани за целта срещи. Господин Мавродиев каза: ‘’ Поемам ангажимент да представя на премиера Борисов набелязаните идеи и възможности за инвестиции в България, като лично ще предам посланията”.  С президента на АЦБ  Стоян Мавродиев обсъди проблемите в Еврозоната – гръцката криза, финансовата стабилност в ЕС, както и други макроикономически теми.

Председателят на КФН изслуша с интерес речите и дискусиите на официалните панелисти на събитието – Владимир Каварич, министър на икономиката на Черна Гора, Анатолий Карпов, първи заместник – председател на Комитета за естествени ресурси и екология към държавната Дума на Русия, Джил Чичестър – президент на Европейския енергиен форум, както и на доктор Клаус Райдл – президент на Австрийската Централна Банка. В програмата се откроиха и посланията на премиера на Зимбабве, както и на вицепремиера на Косово. Конференцията завърши с официална церемония по награждаване, предшествана от  заключителна реч на Бил Клинтън.