Стефан Стефанов е одобрен за ръководител на специализираните служби за вътрешен контрол на три застрахователни дружества

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", одобри Стефан Стефанов за ръководител на специализираните служби за вътрешен контрол на ЗПАД „Алианц България”, на “ЗАД Алианц България Живот” и на  “ЗАД Енергия”.
Пълния текст на решенията 350, 351 и на 352 може да намерите в раздел „Документи”.