Среща – дискусия на тема „Европейският законодателен процес и механизмите за консултация с бизнеса и потребителите на финансови услуги”

Среща – дискусия на тема „Европейският законодателен процес и механизмите за консултация с бизнеса и потребителите на финансови услуги”

  На 31 май 2007 г. в сградата на КФН се проведе среща-дискусия между надзорната институция и браншовите организации, на която се обсъди европейският законодателен процес и възможностите за участие в него от страна на бизнеса и потребителите на финансови услуги. На срещата присъстваха представители на Българската фондова борса, Централния депозитар, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници, Българската асоциация на управляващите дружества, Асоциация на инвеститорите, Асоциация на българските застрахователи и Асоциациите на директорите за връзки с инвеститорите. Участниците се запознаха с механизма на създаване на европейско законодателство и начина за участие на институциите и представителите на бизнеса в този процес. Г-жа Нина Колчакова, директор „Международно сътрудничество и връзки с обществеността” изнесе презентация на тема: „Европейският законодателен процес. Механизми за консултация с бизнеса и потребителите на финансови услуги.”