Списък на лицата, на които КФН признава правоспособност на отговорен актюер в съответствие с резултати от проведени изпити на 28 септември, 12 и 26 октомври и 9 ноември 2008 г.

 С оглед на резултатите от проведени на 28 септември, 12 и 26 октомври и 9 ноември 2008 г. изпити за признаване на правоспособност на отговорен актюер КФН  призна правоспособност на отговорен актюер на посочените по-долу лица, както следва:


1. Ангелина Пиронска – частична правоспособност, съгласно чл. 2, т. 2 от Наредба № 31 в областта на животозастраховането и здравното осигуряване;
2. Владимир Илиевски – частична правоспособност, съгласно чл. 2, т. 2 от Наредба № 31 в областта на общото застраховане;
3. Георги Георгиев – пълна правоспособност, съгласно чл. 2, т. 1 от Наредба № 31;
4. Гергана Пеева-Иванова – частична правоспособност, съгласно чл. 2, т. 2 от Наредба № 31 в областта на допълнителното пенсионно осигуряване;
5. Надежда Щерева – частична правоспособност, съгласно чл. 2, т. 2 от Наредба № 31 в областта на животозастраховането и здравното осигуряване;
6. Никола Памуков – пълна правоспособност, съгласно чл. 2, т. 1 от Наредба № 31;
7. Павел Димитров – пълна правоспособност, съгласно чл. 2, т. 1 от Наредба № 31;
8. Светослава Ангелова – пълна правоспособност, съгласно чл. 2, т. 1 от Наредба № 31;
9. Рени Енгибарова – частична правоспособност, съгласно чл. 2, т. 2 от Наредба № 31 в областта на допълнителното пенсионно осигуряване.