Списък на лицата, допуснати до изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер

Комисията за финансов надзор ще проведе изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер на 15 декември 2013 г. и на 11,18 и 25 януари 2014 г. Той ще включва един базов и три специализирани модула, както следва:

            а) базов модул – на 15 декември 2013 г.;

            б) първи специализиран модул „Животозастраховане” – на 11 януари 2014 г.;

            в) втори специализиран модул „Рискови модели и общо застраховане” – на 18 януари 2014 г.;

            г) трети специализиран модул „Пенсионно осигуряване” – на 25 януари 2014 г.     

            След разглеждане на документите на кандидатите до изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер са допуснати следните лица:

 1. Кремена Патева;
 2. Антон Бранков;
 3. Ангелина Пиронска;
 4. Евгения Маринова;
 5. Траян Трифонов;
 6. Ангел Благоев;
 7. Александър Владов;
 8. Драгомир Гочев;
 9. Поля Николова;
 10. Албена Лилова;
 11. Борис Петрунов;
 12. Тодор Данаилов.