Списъците на лицата, успешно издържали изпита за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант и като брокер на ценни книжа са публикувани

Списъците на лицата, успешно издържали изпита на 1 декември 2013 г. за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант и успешно издържали изпита на 30 ноември 2013 г. за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на ценни книжа са публикувани в рубрика: “Изпити за правоспособност” – “Изпити за брокер и инвестиционен консултант” – “30 ноември и 1 декември 2013 г.”