Спаска Щерева е одобрена за член на Управителния съвет на ЗК „Лев Инс” АД

Борислав Богоев, заместник председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, одобри Спаска  Щерева за член на Управителния съвет на ЗК „Лев Инс” АД.

Решение № 339 е публикувано в раздел „Административни документи” – „Решения”.