Софийка Антонова не е одобрена за член на надзорния съвет на “ЗК ЮПИТЕР” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",отказа да одобри  Софийка  Антонова за член на надзорния съвет на  “ЗК ЮПИТЕР” АД

Пълния текст на решение 424 може да намерите в раздел "Документи".