“Софияпласт” АД e отписан от регистъра на публични…

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", взе решение за отписване на  "Софияпласт" АД от регистъра на публичните дружества, воден от КФН.
Пълния текст на Решение 228 може да намерите в раздел "Документи".