Одобрени са промени в общите условия при работа с клиенти на шест инвестиционни посредници

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", одобри промените в общите условия, приложими към договорите с клиенти съгласно проекти, представен в КФН на
"БЪЛГАРСКА ПОЩЕНСКА БАНКА " АД,"ЗАГОРА ФИНАКОРП" АД,"ФИКО ИНВЕСТ" ООД, "ЕВРОФОРУМ"  ООД, "EMПОРИКИ БАНК-БЪЛГАРИЯ" ЕАД, "ПЪРВА ФИНАНСОВА БРОКЕРСКА КЪЩА " ООД

"Документи". Пълния текст на решенията 232, 233, 234, 235, 236, 237 може да намерите в раздел "Документи"