“БЗОК ЗАКРИЛА” АД получи разрешение да предлага нов здравноосигурителен пакет

Нуредин Кафелов, член на Комисията за финансов надзор, изпълняващ длъжността заместник-председател, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде разрешение на "БЪЛГАРСКА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЗАКРИЛА" АД да предлага нов здравноосигурителен пакет "Стоматологична помощ".

Г-н Кафелов одобри промените в общите условия и образците на здравноосигурителни договори, приложими при останалите здравноосигурителни пакети, за предлагането на които "БЗОК ЗАКРИЛА" АД има разрешение.

Пълния текст на решение 243 може да намерите в раздел "Документи".