“Системи за телеобработка и мрежи” АД, гр. Велико …

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, взе решение за отписване на "Системи за телеобработка и мрежи" АД, гр. Велико Търново, като публично дружество от регистъра, воден от Комисията за финансов надзор.

Пълния текст на решение 833 може да намерите в радзел "Документи".