„СИС БРОКЕР” ООД е вписано в регистъра на застрахователните брокери

Борислав Богоев, заместник председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, издаде решение, с което вписа „СИС БРОКЕР” ООД, гр. Добрич, в регистъра на застрахователните брокери.

Решение № 465 е публикувано в раздел Административни документи” – „Решения”.