Сибиле Скария е одобрена за член на УС на “ГРАВЕ България Животозастраховане” ЕАД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  одобри Сибиле Скария  за член на Управителния съвет на “ГРАВЕ България Животозастраховане” ЕАД, гр. София.
Пълния текст на решение 487 може да намерите в раздел „Документи”.