“Шипка Т.А.” ЕООД, „Ата Риск Мениджмънт” ООД и „Балканско застрахователно посредничество” АД са вписани в регистъра на застрахователните брокери

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрения, с които вписва  в регистъра на застрахователните брокери:

“ШИПКА Т.А.” ЕООД, София,
„АТА РИСК МЕНИДЖМЪНТ” ООД, София,
„БАЛКАНСКО ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОСРЕДНИЧЕСТВО” АД, София

Пълния текст на решенията 1160, 1161 и 1182 може да намерите в раздел „Документи”.