Сезяр Февзи е одобренa за член на СД и Изпълнителен директор на „Токуда Здравноосигурителен фонд”, както и Боряна Йорданова за член на СД

Борислав Богоев, заместник председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, одобри Сезяр Февзи за член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на „Токуда Здравноосигурителен фонд” АД, както и Боряна Йорданова за член на Съвета на директорите на същото дружество.

Решенията №138 и 139 са публикувани в раздел „Административни документи” – „Решения”.