Резултати от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за четвъртото тримесечие и за 2011 г.

Управление „Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор обяви резултатите от промяната на участие и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за четвъртото тримесечие и за 2011 г. Данните са получени на база на справките, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор.

През четвъртото тримесечие на 2011 година в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 66 373 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средствата от един пенсионен фонд в друг.

Общо 57 365 осигурени лица от подалите заявления през четвъртото тримесечие на 2011 г., са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Общата сума на прехвърлените средства в друг пенсионен фонд от съответния вид е 72 511 хил. лв.

През цялата 2011 г. общо 188 628 осигурени лица са се възползвали от правото си да променят участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и са прехвърлили средства от един в друг съответен фонд в размер на 222 291 хил. лв. В сравнение с 2010 г. лицата, променили участието си, нарастват с 3,13 на сто, а размерът на прехвърлените средства – със 17,88 на сто.

Резултатите от промяната на участие и прехвърлянето на средства в друг пенсионен фонд за четвъртото тримесечие на 2011 г. и за цялата 2011 г. може да намерите в раздел „Статистика”, „Статистика и анализи на осигурителния пазар”.