„СЕВАР” ЕООД, гр. Бургас,е вписано в регистъра на застрахователните брокери

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрения, с които вписва „СЕВАР” ЕООД, гр. Бургас, в регистъра на застрахователните брокери.
 
Пълния текст на решение 969  може да намерите в раздел „Документи”.