Одобрени са нови членове на управителния съвет на “Дженерали Застраховане” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", одобри Даниела Конова, Диана Манева и Константин Велев за членове на Управителния съвет на “Дженерали Застраховане” АД, гр. София.

Пълния текст на решения 982, 983 и 984 може да намерите в раздел „Документи”.