Одобрени са нови членове на надзорните съвети на “Дженерали Животозастраховане” АД и “Дженерали Застраховане” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", одобри Луиза Колони и Франческо Босатра за членове на Надзорния съвет на “Дженерали Животозастраховане” АД и “Дженерали Застраховане” АД.
Пълния текст на решенията 972, 973, 974 и 975 може да намерите в раздел „Документи”.