Сертификатите на издържалите изпита за брокер и инвестиционен консултант ще бъдат връчени на 10 февруари 2009 г. в КФН

Официалното връчване на сертификатите на лицата, издържали успешно изпита за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и инвестиционен консултант  ще се проведе на 10 февруари /вторник/ 2009 г. от 17.00 часа в сградата на Комисията за финансов надзор.
Сертификатите ще се получават срещу документ за платена такса от 60 лева. Заплащането на таксата може да стане по банков път или в брой на касата в КФН от 13.00  до 17.00 часа.