Семинари за учители по икономика „Основни насоки на развитие на небанковия финансов сектор в България”

13 – 14 октомври 2005 г., Габрово

20 – 21 октомври 2005 г., Стара Загора

 Над 160 учители от цялата страна се запознаха новостите във финансовия сектор и с ролята на регулаторната институция за поддържане стабилността на пазара и за защита правата на потребителите на финансови услуги.

 Тези семинари са част от образователните инициативи на КФН и МОН и имат за цел да разширят финансовата култура и познания , както и да спомогнат за придобиване на практически умения.

Програма