Семинари за журналисти „Тенденции и перспективи пред небанковия финансов сектор в България”

28-29 октомври 2005 г. , Пловдив

4-5 ноември 2005 г., Плевен

      

  Над 50 журналисти от регионалните медии се запознаха с дейността и ролята на КФН като регулаторна институция , както и с развитието на небанковия финансов сектор в България .

      

Програма