Семинар за представителите на съдебната власт „Актуални проблеми, свързани с осъществяването на надзорните функции на КФН” 22-23 април 2005г., гр. Ихтиман

Над 15 представители на съдебната власт се запознаха с правомощията на КФН при упражняване на надзорните й функции, дискутирани бяха множество практически аспекти от съвместната им дейност с КФН.

Програма