Семинар за представители на Национална служба полиция; Национална служба за борба с организираната престъпност; Столична следствена служба и Агенцията за финансово разузнаване „Актуални проблеми, свързани с осъществяването на надзорните функции на КФН”

Над 15 представители на съответните служби се запознаха с правомощията на КФН при упражняване на надзорните й функции, дискутирани бяха множество практически аспекти от съвместната им дейност с КФН

Програма