Семинар за журналисти „Предизвикателствата пред небанковия финансов сектор в България в процеса на присъединяване към ЕС” 27 – 28 май 2005 г. , Боровец

Програма

Над 40 журналисти от националните медии се запознаха с новите моменти в дейността на КФН, като основен акцент бе поставен на промените в нормативната уредба, налагащи се с оглед хармонизиране на нашето законодателство в областта на небанковия финансов сектор с това на Европейската общност.