Съобщение за издаден общ административен акт


Издаден е общ административен акт – Решение № 124 от 14.02.2022 г. за определяне размера на минимални проценти, съгласно чл. 91, ал. 3, т. 2 от Наредба № 53 от 23.12.2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд (Наредба № 53), както и периода за тяхното прилагане.
Решението може да намерите на интернет страницата на КФН в раздел „Административни документи”.

Съобщение за издаден общ административен акт


Издаден е общ административен акт – Решение № 107 – ОЗ от 02.03.2021 г. за определяне размера на минимални проценти, съгласно чл. 91, ал. 3, т. 2 от Наредба № 53 от 23.12.2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд (Наредба № 53), както и периода за тяхното прилагане.
Решението може да намерите на интернет страницата на КФН в раздел Административни документи, Решения, 2021, март.

Съобщение за издаден общ административен акт


Издаден е общ административен акт – Решение № 107 – ОЗ от 02.03.2021 г. за определяне размера на минимални проценти, съгласно чл. 91, ал. 3, т. 2 от Наредба № 53 от 23.12.2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд (Наредба № 53), както и периода за тяхното прилагане.
Решението може да намерите на интернет страницата на КФН в раздел Административни документи, Решения, 2021, март.

Съобщение за издаден общ административен акт


    Издаден е общ административен акт – Решение № 49 от 20.01.2020 г. за определяне размера на минимални проценти, съгласно чл. 91, ал. 3, т. 2 от Наредба № 53 от 23.12.2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд (Наредба № 53), както и периода за тяхното прилагане.
    Решението може да намерите на интернет страницата на КФН в раздел „Административни документи”, "Решения", "2020", "Януари".

Съобщение за издаден общ административен акт


    Издаден е общ административен акт – Решение № 49 от 20.01.2020 г. за определяне размера на минимални проценти, съгласно чл. 91, ал. 3, т. 2 от Наредба № 53 от 23.12.2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд (Наредба № 53), както и периода за тяхното прилагане.
    Решението може да намерите на интернет страницата на КФН в раздел „Административни документи”, "Решения", "2020", "Януари".
 

Съобщение за издаден общ административен акт

    Издаден е общ административен акт – Решение № 497 от 25.03.2019 г. за определяне размера на минимални проценти, съгласно чл. 91, ал. 3, т. 2 от Наредба № 53 от 23.12.2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд (Наредба № 53), както и периода за тяхното прилагане.
    Решението може да намерите на интернет страницата на КФН в раздел „Административни документи”. https://www.fsc.bg/?page_id=13827
 

Съобщение за издаден общ административен акт

    Издаден е общ административен акт – Решение № 497 от 25.03.2019 г. за определяне размера на минимални проценти, съгласно чл. 91, ал. 3, т. 2 от Наредба № 53 от 23.12.2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд (Наредба № 53), както и периода за тяхното прилагане.
    Решението може да намерите на интернет страницата на КФН в раздел „Административни документи”. https://www.fsc.bg/bg/administrativni-dokumenti/resheniya/2019/mart/