Владимир Савов, член на КФН, се оттегли предсрочно от поста си, за да поеме позиция в международен план


Днес, 22 януари 2020 г., 44-тото Народно събрание гласува прекратяване на мандата на члена на Комисията за финансов надзор (КФН) – г-н Владимир Савов. Той подаде молбата си за предсрочно оттегляне от поста на 20-ти януари. Оттеглянето му се случва преди края на шестгодишния му мандат. Г-н Владимир Савов, като член на Комисията, подпомагаше политиката по анализ и оценка на рисковете на финансовите пазари, усъвършенстване на надзорната практика и защита интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица.
 
Г-н Савов ясно заяви мотивите за решението си, които са на основа бъдещо развитие в сферата на стратегическото управление. В новия си професионален път той ще поеме позиция в международна организация, базирана извън България, като неговият професионализъм и дипломатически умения, както и владеенето на няколко чужди езика са основните силни страни, с които ще заеме новия си пост.
 
Председателят на Комисията за финансов надзор – г-н Бойко Атанасов,  се обърна към екипа на Комисията с благодарност за приноса на г-н Савов както на ниво експертиза, така и по отношение на усилията му за представяне и позициониране на КФН в международен план.
 
Г-н Владимир Савов е изключителен професионалист и му пожелавам успех в новите професионални предизвикателства като искрено вярвам, че ще можем да продължим да споделяме добри практики от общата ни работа.“
 
По повод избора на нов член на Комисията г-н Атанасов каза: „Предприел съм необходимите действия за представяне на кандидатури за нов член на Комисията пред народните представители в Парламента. Позицията е ключова за екипа на КФН, ето защо акцентът ще е върху опита и уменията, както и върху добрата репутация на личността.“

Владимир Савов, член на КФН, се оттегли предсрочно от поста си, за да поеме позиция в международен план


Днес, 22 януари 2020 г., 44-тото Народно събрание гласува прекратяване на мандата на члена на Комисията за финансов надзор (КФН) – г-н Владимир Савов. Той подаде молбата си за предсрочно оттегляне от поста на 20-ти януари. Оттеглянето му се случва преди края на шестгодишния му мандат. Г-н Владимир Савов, като член на Комисията, подпомагаше политиката по анализ и оценка на рисковете на финансовите пазари, усъвършенстване на надзорната практика и защита интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица.
 
Г-н Савов ясно заяви мотивите за решението си, които са на основа бъдещо развитие в сферата на стратегическото управление. В новия си професионален път той ще поеме позиция в международна организация, базирана извън България, като неговият професионализъм и дипломатически умения, както и владеенето на няколко чужди езика са основните силни страни, с които ще заеме новия си пост.
 
Председателят на Комисията за финансов надзор – г-н Бойко Атанасов,  се обърна към екипа на Комисията с благодарност за приноса на г-н Савов както на ниво експертиза, така и по отношение на усилията му за представяне и позициониране на КФН в международен план.
 
Г-н Владимир Савов е изключителен професионалист и му пожелавам успех в новите професионални предизвикателства като искрено вярвам, че ще можем да продължим да споделяме добри практики от общата ни работа.“
 
По повод избора на нов член на Комисията г-н Атанасов каза: „Предприел съм необходимите действия за представяне на кандидатури за нов член на Комисията пред народните представители в Парламента. Позицията е ключова за екипа на КФН, ето защо акцентът ще е върху опита и уменията, както и върху добрата репутация на личността.“