Съобщение относно провеждане на изпитите за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и инвестиционен консултант

Във връзка с провеждане на горепосочените изпити Ви уведомяваме, че изпитът за придобиване на право за извършване на дейност като брокер ще се проведе на  21 юни 2008 г. от 9,00 часа в зала № 2007, а за  инвестиционен консултант – на 22 юни 2008 г. от 9,00 часа в зала 2007 на Университет за национално и световно стопанство, Студентски град „Христо Ботев”, гр. София. Записването на кандидатите за участие в изпит ще започне от 8:30 часа.
Моля, при явяването си на изпита да носите:
1.  документ за платена такса (оригинал или заверено от банка копие);
2.  документ за самоличност.