Одобрени са изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на ДПФ„ДСК-Родина”

Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", одобри измененията и допълненията в Правилника за организацията и дейността на ДПФ„ДСК-Родина”, приети от Управителния съвет на компанията.

Решение 633 може да намерите в раздел „Административни документи”.