„Сънитекс” АД, гр. Мездра, е отписано от публичния регистър

Управление „Надзор на инвестиционната дейност” отписа  от публичния регистър  „Сънитекс” АД, гр. Мездра и издадената от дружеството емисия акции.  

Решение № 548 е публикувано в раздел Административни документи” – „Решения”.