Румен Цанков получи разрешение да придобие пряко 50 000 акции от капитала на “Маклер–2002” АД, гр. Пловдив

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на Румен Цанков да придобие последващо пряко 50 000 акции от капитала на “Маклер–2002” АД, гр. Пловдив

Пълния текст на решение 407 може да намерите в раздел "Документи".