Рик Янсен е одобрен за член на Съвета на директорите на ИП „ДЗИ Инвест” АД

Проф. М. Стоименов, заместващ  заместник-председателя на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде  решение, с което одобри Рик Янсен, гражданин на Белгия, за член на Съвета на директорите на ИП „ДЗИ Инвест” АД, избран с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 29.11.2007 г.
Решение 79 може да намерите в раздел „Документи”.