Резултати от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за второто тримесечие и за първото полугодие на 2009 г.

Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви резултатите от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за второто тримесечие и първото полугодие на 2009 г. Данните са получени на база на справките, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор.
През второто тримесечие на 2009 година в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 30 741 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средствата от един пенсионен фонд в друг.
Общо 27 406 осигурени лица от подалите заявления през второто тримесечие на 2009 г., са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Общата сума на прехвърлените средства в друг пенсионен фонд от съответния вид е 19 131 хил. лв.
Осигурените лица, възползвали се от правото си за промяна на участие и прехвърляне на средства от индивидуалните партиди през първите шест месеца на 2009 г. са общо 49 940. Общият размер на прехвърлените средства от началото на годината е 35 663 хил. лв.

Резултатите от промяната на участие и прехвърлянето на средства в друг пенсионен фонд за второто тримесечие и за първото полугодие на 2009 г. може да намерите в раздел "Статистика", "Статистика и анализи на осигурителния пазар”.