Герхард Ланер е одобрен за член на Надзорния съвет на ЗК „Български имоти” АД и на ЖЗК „Български имоти” АД

Емил Атанасов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде две решения, с които одобрява Герхард Ланер за член на Надзорния съвет на ЗК „Български имоти” АД и на ЖЗК „Български имоти” АД.
Решенията 733 и 734 са публикувани в раздел „Административни документи”.