Резултати от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за третото тримесечие и за деветмесечието на 2006 г

Общо 14 479 осигурени лица от подалите заявления през третото тримесечие на 2006 г., са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Общият размер на прехвърлените средства от един в друг съответен фонд през третото тримесечие на 2006 г. е 5 367 хил.лв.
За периода 01.01.2006 г. – 30.09.2006 г. осигурените лица, възползвали се от правото си да променят участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и да прехвърлят средства от индивидуалните си партиди, са общо 45 467 броя. Общата сума на прехвърлените средства от един в друг съответен фонд от началото на 2006 г. е 17 895 хил. лв. В сравнение с деветмесечието на миналата година лицата, променили участието си, намаляват със 17,40 на сто, а размерът на прехвърлените средства спада с 8,91 на сто.
Резултатите от промяната на участие и прехвърлянето на средства от един пенсионен фонд в друг съответен фонд за третото тримесечие и за деветмесечието на 2006 г. може да намерите в раздел “Статистика”, “Статистика и анализ на осигурителния пазар” за 2006 г.

Във връзка с протеклата процедура по  промяна на участие и прехвърляне на средствата на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг съответен фонд за третото тримесечие на 2006 г., в КФН постъпиха 12 сигнала от пенсионноосигурителни дружества и 53 броя жалби от осигурени лица. Към една от постъпилите жалби е приложен списък с имена и подписи на 26 осигурени лица.
Основните проблеми, поставени в постъпилите сигнали от пенсионноосигурителни дружества, са свързани с: откази за приемане на заявления за промяна на участие,  откази за разглеждане на заявления и постановени откази за промяна на участие.
В постъпилите в КФН жалби  осигурените  лица се оплакват от следното: заявления за промяна на участие са подадени без знанието и съгласието на лицата; представени са осигурителни договори от името на лица, които твърдят, че не са подписвали такива. Преобладаващата част от жалбите са бланкови и са от осигурените лица, живеещи в един регион или в едно населено място, което показва създадена организация на този процес.
По всички постъпили жалби и сигнали се извършват проверки и се изпращат отговори до лицата и до пенсионноосигурителните дружества.
КФН сигнализира органите на прокуратурата за всички случаи, при които осигурени лица твърдят, че не са подписали заявление за промяна на участие и/или осигурителен договор.