Резултати от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за първото тримесечие на 2013 г.

Управление “Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор обяви резултатите от промяната на участие и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за първото тримесечие на 2013 г. Данните са получени на база на справките, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор.

През първото тримесечие на 2013 г. в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 46 273 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средствата от един пенсионен фонд в друг.

Общо 38 870 осигурени лица от подалите заявления през първото тримесечие на 2013 г., са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Общата сума на прехвърлените средства в друг пенсионен фонд от съответния вид е 70 496 хил. лв.

Резултатите от промяната на участие и прехвърлянето на средства в друг пенсионен фонд за първото тримесечие на 2013 г. може да намерите в раздел “Статистика”, “Статистика и анализи на осигурителния пазар”.