Резултати от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за четвъртото тримесечие и за 2010 г.

Управление "Осигурителен надзор" на Комисията за финансов надзор обяви резултатите от промяната на участие и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за четвъртото тримесечие и за 2010 г. Данните са получени на база на справките, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор.
През четвъртото тримесечие на 2010 година в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 54 440 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средствата от един пенсионен фонд в друг.
Общо 46 714 осигурени лица от подалите заявления през четвъртото тримесечие на 2010 г., са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Общата сума на прехвърлените средства в друг пенсионен фонд от съответния вид е 47 412 хил. лв.
През цялата 2010 г. общо 182 899 осигурени лица са се възползвали от правото си да променят участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и са прехвърлили средства от един в друг съответен фонд в размер на 182 842 хил. лв. В сравнение с 2009 г. лицата, променили участието си, нарастват с 59,28 на сто, а размерът на прехвърлените средства – със 106,83 на сто.
Резултатите от промяната на участие и прехвърлянето на средства в друг пенсионен фонд за четвъртото тримесечие на 2010 г. и за цялата 2010 г. може да намерите в раздел "Статистика", "Статистика и анализи на осигурителния пазар”.