Приложени са ПАМ на 15 дружества

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, задължи следните дружества –  „Резервни части” АД,  „Мебелсистем” АД, „Симко” АД,  „Интерхотели” АД, „Mесокомбинат Казанлък”АД, „Лотос”АД(н), МДКЦ „Биочек”АД, "Интериор" АД (н) и  „Възраждане 26 Холдинг” АД (л) – да сключат договор с избрана от тях информационна агенция или друга медия и да представят посредством нея на обществеността тримесечен финансов отчет за трето тримесечие на 2010 г.,  Дружествата следва да уведомят своевременно КФН за сключения договор.

Заместник-председателят задължи  „Статус Имоти” АДСИЦ „Алфа финанс холдинг” АД „Юнайтед Пропъртис” АДСИЦ,  „Сити Дивелъпмънт” АДСИЦ, „Полимери” АД,  “Сливница 1968” АД да представят на обществеността по надлежния ред, а именно посредством информационна агенция или друга медия, тримесечен финансов отчет за трето тримесечие на 2010 г. 

Съгласно решение на заместник-председателя „Резервни части” АД се задължава да представи в КФН тримесечен финансов отчет за дейността на дружеството за трето тримесечие на 2010 г. чрез Е-Register.

Решенията са публикувани в раздел „Административни документи” – „Решения”.