Резултати от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за четвъртото тримесечие и за 2005 г.

През четвъртото тримесечие на 2005 г. общо 12 842 осигурени лица, а през  годината общо 68 925 осигурени лица са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и са прехвърлили средства от индивидуалните си партиди.
Общият размер на прехвърлените средства от един в друг съответен фонд през четвъртото тримесечие на 2005 г. е 5 075 хил.лв., а с натрупване от началото на годината – 25 668 хил. лв.
Резултатите от промяната на участие и прехвърлянето на средства от един пенсионен фонд в друг съответен фонд за четвъртото тримесечие и за цялата 2005 г. може да намерите в рубрика “Статистика”, раздел “Статистика и анализ на осигурителния пазар” за 2005 г.