Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за деветмесечието на 2004 г.

Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви окончателните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за деветмесечието  на 2004 г.Общата сума на нетните активи към 30.09.2004 г., набрани от трите вида пенсионни фонда – доброволен, професионален и универсален – възлиза на 682 417 000 лв, което в сравнение с края на 2003 г. бележи ръст с 34 %. Броят на осигурените лица към същия период  достига 2 636 090 души.

Подробна информация за резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за деветмесечието на 2004 г. може да намерите в рубрика "Публикации", раздел "Статистика и анализи на осигурителния пазар".