Решения за заличаване на застрахователни брокери

На основание чл. 163, ал. 1, т. 3 от КЗ и чл. 16, ал. 1, т. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор, зам. председателят, ръководещ управление „Застрахователен надзор” заличи изброените по-долу застрахователни брокери, от регистъра, воден от Комисията за финансов надзор по чл. 30, ал. 1, т. 10 от Закона за Комисията за финансов надзор:

  1. С Решение № 236 – ЗБ ОТ 01.04.2013 г. е заличен „А 7” ООД;
  2. С Решение № 237 – ЗБ ОТ 01.04.2013 г. е заличен „Е Левъл” ООД;
  3. С Решение № 238 – ЗБ ОТ 01.04.2013 г. е заличен „Инвест Гарант БГ” ООД (предишно фирмено наименование „Сейф Инвест БГ” ООД);
  4. С Решение № 239 – ЗБ ОТ 01.04.2013 г. е заличен „Иструм Груп” АД;

      5. С Решение № 240 – ЗБ ОТ 01.04.2013 г. е заличен „Скор” ООД.